Meditasjon er stillhet mellom hver tanke...

Tanker og følelser kommer og går,
strømmende gjennom ditt sinn.
I meditasjon øver vi fokus og nærvær i øyeblikket.
Gi sinnet en pause og skap et overblikk og ny fokus.